Niet links of rechts – maar erop of eronder

We zitten midden in de verkiezingen. Ging het vroeger vooral om de keuze tussen links of rechts, op dit moment lijken andere zaken belangrijk: hoe kijkt een partij aan tegen vaccinatie beleid, tegen sterk leiderschap en bescherming van grondrechten, tegen strenge handhaving dan wel versoepeling van de maatregelen? Zoals onze keuze voor links of rechts vroeger bepaald werd door onze visie op maatschappelijke vragen, zo zal onze keuze nu afhangen van onze visie op vragen als ‘hoe besmettelijk en dodelijk is het corona virus’, ‘zijn de maatregelen van de overheid proportioneel’ en ‘in wie stel ik mijn vertrouwen in deze situatie?’

Links en rechts waren vroeger twee kampen met min of meer gelijke middelen. Linkse tegenover liberale kranten, linkse tegenover rechtse volksvertegenwoordigers. Er was sprake van een machtsevenwicht tussen beide partijen. Dat is nu anders. Er is sprake van een officiële en een afwijkende opvatting. De officiële opvatting wordt uitgedragen door de overheid, en gesteund door een overgroot deel van de tweede kamer en de media. De afwijkende mening wordt vooral vertegenwoordigd door individuen en slechts zelden door een instituut of partij. Bovendien worden de uitingen van deze laatsten meestal geclassificeerd als fakenews of complotdenken, waarmee al op voorhand wordt gesteld dat de visie en feiten die vanuit deze hoek worden aangedragen niet betrouwbaar zijn.

Zondagse stille zit
op de Zutphense kademuur in de winter:
voldoende vertrouwen in ons immuunsysteem!

Als u eerdere stukjes van mij hebt gelezen zal het u duidelijk zijn dat ik bij deze laatste groep behoor. Dat ik regelmatig iets schrijf komt voort uit mijn vertrouwen in goede informatie, of beter gezegd, in de waarheid. Ik noem twee voorbeelden. Valt er met zekerheid iets te zeggen over de ernst van het corona virus? Jazeker! Uit een door de WHO geaccepteerd onderzoek van de wereldvermaarde epidemioloog Ioannides blijkt dat 0,23% van de mensen die besmet raakten met corona er aan stierven, wat betekent dat 99,77% de ziekte overleefden. Onder de 70 jaar gaat het om een IFR (Infection Fatality Rate) van 0,05%, dus om 99,95% die de ziekte overleven. Hebt u daar iets over gehoord? Vreemd toch, want dit is geen fakenews, maar gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Een ander voorbeeld, de PCR test. Die test is begin vorig jaar ontwikkeld door een Duitse viroloog, Christiaan Drosten. In 4 dagen tijd fabriceerde hij een test die nu over de gehele wereld wordt gebruikt om corona besmetting mee aan te tonen. PCR testen bestaan al langer, maar Christiaan Drosten was de eerste die deze test aanwendde als een diagnostisch middel, iets dat nog nooit eerder was gedaan. Het is een normale zaak in de medische wereld dat een test voordat hij wordt ingezet eerst wordt onderworpen aan een deugdelijkheidsonderzoek. Dat is niet gebeurd vanwege de corona urgentie. De PCR test werd eerst alleen toegepast bij mensen die daadwerkelijk ziek waren. Toen er meer tests beschikbaar kwamen werden ook mensen getest die geen symptomen hadden. Mensen testen die geen symptomen hebben is zeer ongebruikelijk. Het is zeer duur, terwijl ook bekend is dat de testresultaten in dat geval een zeer hoge foutscore laten zien. Daarnaast heeft de accuraatheid van het productieproces van de test ook een belangrijke invloed op de waarde ervan. In de video van huisarts Michael Smulders ‘komen we ooit uit de 2de golf’ (te vinden op Youtube) gaat deze arts dieper in op de PCR test, en stelt hij kritische kanttekeningen bij het gebruik ervan door de overheid. Hij laat bijvoorbeeld zien dat op het productieproces van de test door het RIVM steeds meer werd bezuinigd (testen is duur!), waardoor nu alleen bij 3% van de testresultaten gesproken kan worden van het aantonen van een (intact) virus!

Hij staat niet alleen in zijn kritiek, als u de moeite neemt zult u zien dat veel artsen zijn visie delen. Daaronder bevindt zich een groep van 22 gerenommeerde wetenschappers die onder leiding van Peter Borger (moleculair geneticus) het werk van Christiaan Drosten kritisch hebben onderzocht. Hun conclusie: een zware onvoldoende omdat er maar liefst 10 enorme fouten in ontdekt werden. Saillant detail: Marion Koopmans, die betrokken was bij het ontwikkelen van de test, noemt in diezelfde periode dat de PCR test geen diagnostisch middel is om besmetting mee vast te stellen! Iets dat van Dissel op een ander moment ook aan van Haga had laten weten toen deze daar vragen over stelde. Dat is interessant, waar komt dat enthousiasme van Hugo de Jonge om te ‘testen, testen, testen!’ dan toch vandaan? Wordt het niet eens tijd dat er een gedegen en onafhankelijk onderzoek komt naar de deugdelijkheid en betrouwbaarheid van deze test? Vooral ook omdat de PCR test aan de basis staat en de rechtvaardiging biedt voor de corona maatregelen?

Maar dan nieuws waar u echt even voor moet gaan zitten. Geert Vanden Bossche, voormalig naaste topmedewerker van de Bill en Melinda Gates Foundation, en topvaccinoloog van GAVI en andere grote vaccininstituten in onder meer Duitsland en Nederland, waarschuwt voor de gevolgen van massavaccinaties tijdens de pandemie. Hij deed een uitgebreide oproep aan de WHO om per direct de hele vaccinatie campagne tegen Covid-19 te stoppen omdat het desastreus uit zal pakken. In een interview met dr Philip McMillan legt hij uit waarom:
Mass Vaccination in a Pandemic – Benefits versus Risks: Interview with Geert Vanden Bossche
Het interview is in het engels, en niet in Jip en Janneke taal. Als u geen moeite heeft met het enthousiasme en passie van Del Bigtree kunt u daarom ook deze link overwegen te bekijken: Geert Vanden Bossche interview on Highwire- Youtube. Zijn commentaar kan helpen om het betoog van Vanden Bossche te begrijpen.

Geert Vanden Bossche

In het volgende zal ik proberen dat wat Vanden Bossche naar voren brengt kort samen te vatten. McMillan noemt dat we allemaal hoopten dat de vaccins er voor zouden zorgen dat we weer een normaal leven kunnen leiden. Vanden Bossche ziet dat anders, het vaccin is volgens hem namelijk niet de juiste ‘tool’ in de strijd tegen het virus. Waarom? De vaccins hebben tijd nodig om onze weerstand op peil te brengen. Dat komt omdat de vaccins onze weerstand in eerste instantie verzwakken om een antistof reactie op gang te brengen. Vervolgens duurt het een paar weken voordat de antistoffen voldoende zijn uitgerijpt. Toedienen van de vaccins terwijl het virus rondwaart is daarom een verkeerd instrument omdat het kan zorgen voor infectie door het virus vanwege een verzwakt immuunsysteem!
Dankzij de nog niet optimaal werkende antistoffen word je niet echt ziek, maar ze kunnen niet voorkomen dat je geïnfecteerd raakt. En dat heeft gevolgen! Een gevaccineerd persoon kan daardoor tot een corona verspreider worden (zonder dat hij zelf klachten heeft!), terwijl het virus de mogelijkheid krijgt om te muteren. Bij een gezonde reactie van het immuunsysteem wordt het virus namelijk onschadelijk gemaakt, bij een niet volledige reactie van mijn immuunsysteem overleeft het virus en wordt vervolgens sterker doordat het nu kan muteren! Een schokkende constatering, want dat betekent dat het virus steeds gevaarlijker wordt!

McMillan legt Vanden Bossche vervolgens de vraag voor wat we dan wel moeten doen, waarop deze aangeeft dat het antwoord daarop vrij eenvoudig is. Het is nu duidelijk dat zeer veel mensen het virus hebben opgepikt zonder daar noemenswaardige klachten van te ondervinden. Wat betekent dat? Dat het aangeboren immuunsysteem in staat is om korte metten met het virus te maken! Vaccins zorgen voor de productie voor antistoffen, die horen bij het zogenaamde verworven immuunsysteem. Maar de betekenis van die antistoffen, en dus van vaccins, voor de bescherming tegen het virus is dus van veel minder betekenis dan veelal wordt aangenomen! Het aangeboren immuunsysteem, dat alleen bij de zeer ouderen en zieken niet voldoende bescherming biedt, kan de klus immers aan. Vaccinatie is dus niet nodig.

Maar Vanden Bossche gaat nog een stap verder. Vaccinatie is dus niet de juiste ‘tool’ en werkt misschien niet optimaal, maar we proberen tenminste iets. Maar zo kun je dat niet zeggen, stelt Vanden Bossche. Wanneer we een vaccin hebben gekregen heeft dat blijvende gevolgen voor de werking van het immuunsysteem. Het vaccin heeft er namelijk voor gezorgd dat het immuunsysteem heel bepaalde antistoffen heeft leren aanmaken. En nu komt het: die antistoffen zullen ook worden geproduceerd bij welke volgende infectie dan ook, terwijl het aangeboren immuunsysteem, dat een veel bredere bescherming biedt, door die aangeleerde reactie wordt onderdrukt. Dat is verbijsterend! Want dat betekent dat de weerstand door het vaccin wordt ondergraven, omdat het alleen beschermt tegen de ziekte waar het vaccin op gericht was. Dus niet tegen volgende mutaties van het virus! Maar dat is nog maar één kant van zijn verhaal. Na vaccinatie zijn we niet in staat om het virus uit te schakelen, zoals hierboven werd uitgelegd. Gevolg is dat het kan overleven en kan muteren tot een meer agressieve vorm, waardoor de corona zich tot een steeds ernstiger en meer dodelijk virus ontwikkelt. Het middels vaccinatie oorlog voeren met het virus levert dus een reactie op waardoor het virus tot een steeds grotere bedreiging van de globale gezondheid wordt!

Aan het slot van het interview noemt McMillan dat Vanden Bossche zich door zijn verhaal niet geliefd zal maken en dat hij waarschijnlijk als een ‘anti-vaxxer’ zal worden weggezet. Vanden Bossche reageert daarop met te zeggen dat hij nog steeds een ‘highly passionate vaccin guy’ is. Wat hem betreft is het op dit moment geheel irrelevant of iemand voor of tegen vaccinatie is. Wat heel hard nodig is, is dat er vanuit een werkelijk wetenschappelijk aanpak wordt gekeken en gehandeld. Dat is niet gebeurd. Bij de start van de corona crisis is er vanuit paniek gehandeld (‘jumping on the beast’), terwijl het tijdens een epidemie toedienen van vaccins als een wetenschappelijk blunder moet worden gezien. Hij trekt als wetenschapper het boetekleed aan, maar beklaagt zich ook over het gebrek aan wetenschappelijk élan bij veel van zijn vakgenoten.

Geert Vanden Bossche is van een belangrijke vertegenwoordiger van het officiële verhaal tot een individu geworden die zich durft uit te spreken met een afwijkend verhaal. En hoe! De huidige vaccinatie zorgt voor het beschadigen van de immuniteit van de gevaccineerden en maakt dat het virus een toenemende dreiging vormt voor de algehele volksgezondheid.

1 gedachte over “Niet links of rechts – maar erop of eronder”

  1. Dit verhaal heb ik vaker gehoord, ook van andere kritische virologen. Hoe krijgen we deze informatie bij de massa die ten onrechte vertrouwen blijft houden in het gevoerde beleid? Ik spreek dagelijks met mensen die de huidige situatie net zo krankzinnig vinden als ik, maar de mensen die het beleid volgen, willen meestal niet naar een andere lezing luisteren dan die van Hugo de Jonge. Dat is eigenlijk het enige probleem. Het feit dat er twee verschillende werelden zijn ontstaan waartussen geen of nauwelijks dialoog mogelijk is.

    Beantwoorden

Plaats een reactie