CoRona moTief

Als corona een muziekstuk was (zou best kunnen met zo’n zwierige naam), zou in dat stuk een veelheid aan motieven opduiken. Wat het hoofdmotief van het stuk zou zijn, is ook duidelijk.

Ik las een uitvoerig artikel in een landelijk dagblad waarin een Nederlandse schrijver beschreef dat en waarom hij mensen die zich niet tegen corona (hebben) laten vaccineren egoïsten vindt die “alleen bezig zijn met zichzelf”. Een ruim deel van het artikel ging over zijn eigen gezondheid; hij lijdt aan een nare hartkwaal en de zorg die daarvoor nodig is dreigt uitgesteld te worden door het aantal (corona-)patiënten op IC’s.

Deze uitweiding over zijn persoonlijke situatie maakte dat ik mij bij het lezen van zijn artikel wat ongemakkelijk begon te voelen. – Ieder die in een ziekenhuis ligt, houdt daar een bed bezet waarop een ander dan niet kan liggen, dat is duidelijk (en geldt voor veel dingen in het leven, bijvoorbeeld: de boterham die ik eet, kan een ander niet eten – een veelbetekenend feit wanneer we er acht op slaan).
Maar deze objectieve constatering kreeg voor mij een enigszins andere kleur door de suggestie van de schrijver: het is mijn bed dat daar bezet wordt gehouden. Dat verandert de strekking van zijn betoog aanmerkelijk, want als ik dat betoog kernachtig samenvat wordt er gezegd: ‘Hé, vaccinweigeraars, jullie zijn egoïsten en zijn alleen met jezelf bezig; denk eens aan mij!’

Het zijn ‘de anderen’ die mijn vrijheid aantasten en zij zijn het ook die mij mijn vrijheid moeten geven…

Het centrale corona motief is vrijheid. Het is de vrijheid die, als het hoofdkarakter in de opera, miskend, bedreigd en in gevaar gebracht wordt en die misschien, na de katharsis, als een phoenix uit de as herrijst, ja, zelfs zijn ware gedaante aanneemt.
Zo ver is het nog niet, gezien de valse tonen die door de corona-gebeurtenissen worden opgeroepen. Er wordt nog vooral geworsteld met en om vrijheid en daarbij wordt zichtbaar dat het begrip ‘vrijheid’ voor velen een willekeurige betekenis heeft. Vrijheid is nog een bleek begrip.

Met een reuzensprong: wanneer een mens de vrijheid kent en in zich draagt, is er – buiten hemzelf – niets of niemand die hem daarvan kan beroven.
Wat deze mens dan doet? – Dat bepaalt hij zelf, met inachtneming van wat hij in de wereld om zich heen nodig acht. Aan wat hij doet, of waarvoor hij kiest, valt niet af te lezen of het om een vrije daad of vrije keuze gaat. En ook is duidelijk: in vrijheid zal hij een ander niet schaden.

In die richting kunnen we ons ontwikkelen om tot vrijheid te komen. Van de wegen die anderen bewandelen in hun zoektocht naar vrijheid kunnen we slechts met interesse kennis nemen. Dat zou ook meer kansen opleveren om werkelijk met elkaar in gesprek te raken.
John Hogervorst

Dit bericht verscheen in het tijdschrift Driegonaal 37/5

 

1 gedachte over “CoRona moTief”

 1. VRIJHEID . .
  Ja, inderdaad “Vrijheid” is een “bleek begrip”, ik vind ook : zeer wel discutabel.
  Zoals in een radioprogramma van de Deutschland Funk ( DF ) onlangs anderhalf uur werd gedaan. Bij die zender kan men , ook van buiten Duitsland , gratis inbellen ( oo8oo 44 64 44 64 ) en er werden meerdere aspecten rond het begrip Freiheit bediscuteerd. Laten we blij zijn, dat er zulke publieke mediazenders nog zijn.
  Voor mij is het bevreemdend dat er zoveel, soms met een zweem van fysiek geweld, protest is, terwijl voor mij iedereen zelf heeft kunnen bepalen of zij/hij zich wil laten vaccineren. Ook mijn eigen meerderjarige kinderen hebben zich niet laten vaccineren en hebben daardoor nergens nadelen van ondervonden en dat zal toekomstig ook niet gebeuren . Want er is geen verplichtende AMB of Wet.

  Een van mijn kinderen had ooit maar liefst 15 Tekenbeten opgelopen. Ik ging mee naar de Huisartsenpost in een ziekenhuis ( weekend ) , en aldaar wilde de arts uit voorzorg antibiotica o.i.d. toedien. Maar dat weigerde de betroffene. Dus zei de arts, “in orde, jij bent zelf voor je gezondheid verantwoordelijk.”” Maar hij verwees wel naar info over de mogelijke gevolgen van de ziekte van Lyme. Zie daarover ook een zeer recent artikel van de Winterswijkse huisarts Joop Klein Haneveld ( in Doetinchems Vizier d.d. 19 april 2022 ) wiens dochter veel ellende heeft doorstaan door de besmetting.
  Citaat : “Per jaar krijgen zo’n 27.000 mensen na een beet de diagnose Lyme ziekte. 1000 tot 2500 daarvan worden chronisch ziek .”
  Wat ik graag zou zien is, dat de discussie over maatregelen tegen Corona breder getrokken wordt en ook b.v. de eufemistisch betitelde “oude mannenkwaal ” ( is : Prostaat Kanker ) vanuit een een ander standpunt bekeken wordt en er toch een soort van Screening ( Preventief Bevolkingsonderzoek ) plaatsvindt voor wie dat wil, vanaf b.v. 65 jaar. Alleen al de PSA waarde na een bloedprik analyse geeft een bepaalde indicatie en kan wellicht uitzaaiingen voorkomen. Nu worden er al te vaak hoge onderzoekskosten gemaakt ( PET scan e.a. ) en is het voor tienduizenden mannen te laat voor genezing.
  Overigens : als een veelal jongere persoon zich in Vrijheid in een Coma zuipt, dan schaadt hij ( minder vaak zij ) wel degelijk de ander , ja vele anderen . Want wij betalen via de Ziektekostenverzekering mee aan zijn Eerste Hulp. En aan het eventuele Ambulance vervoer. . . Dus mijn AMB : Comazuipers moeten zelf alle medische hulp betalen. Misschien nog andere groepen zorgvragers , automobilisten en (brom)fietsers die zgn. even “kleurenblind ” zijn en “per ongeluk ” door Rood rijden. Of, hard drugs gebruikers . . . maar publieke discussies ook daarover zijn vooralsnog Taboe.

  Eveneens Taboe is discussie over het verbod om door te werken zolang men wil ( Vrijheid ! ) via een Uitzendbureau na anderhalf jaar bij hetzelfde inleenbedrijf ( de zgn. “78 Weken Regel ) . Daartegen heb ik mij ( Rechtbank Zutphen ) indertijd juridisch verzet, maar ja : “Twee handen op een buik “”, d.w.z. de advocaten van de Uitzendbranche en van het UWV kregen na een uur lange discussie gelijk:
  “Regel is Regel “… Dus met 64 jaar en 7 maanden moest ik onzinniger wijze WW aanvragen.. Na mijn 65ste jaar heb ik de schade hersteld door naast de AOW een poos zwart te werken… niet als Uitzendkracht.

  Beantwoorden

Plaats een reactie