Solaris

Solaris is in Frankrijk ontstaan en net als Bewust Brummen en Frij Fryslân als reactie op de vrijheidsbeperkende maatregelen ten tijde van Corona. Ook de tekorten in de winkels, de stijging van de prijs van basisvoedingsmiddelen en het steeds verder teruglopende voorzieningenniveau met name op het platteland, brachten Frédéric Vidal tot de oprichting van dit burgerinitiatief.

Het is een netwerk om autonomer te leren leven en tegelijkertijd samen sterk te staan. Mensen uit het netwerk helpen elkaar zonder tegenprestatie, vergelijkbaar met een vriendendienst. Het is volledig gebaseerd op solidariteit. Iedereen is er voor jou als dat nodig is. En jij bent er voor een ander.

Binnen een paar maanden waren in driekwart van de Franse provincies lopende Solariscellen actief, een netwerk van ruim 20.000 mensen. Ook in andere landen over de hele wereld is Solaris reeds begonnen. In Nederland zijn op dit moment mensen bezig de eerste cellen te vormen. Iedereen kan meedoen; er is geen machtsstructuur of leider en alles is vrijwillig. Er is geen sprake van financiële transacties.

Solaris kort samengevat:
– Dorpen, stadswijken of buurtschappen, cellen genaamd, hebben een eigen offline database waarin de gegevens verzameld worden die de leden zelf aandragen over wat ze kunnen en willen bieden. Slechts drie personen binnen zo’n cel kunnen deze gegevens inzien. Deze drie personen hebben ook de taak vrager en aanbieder met elkaar te verbinden.
– Er is een overkoepelend netwerk dat de cellen verbindt. Met naburige cellen wordt contact gezocht voor een breder aanbod van hulp.
– Er wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijk communicatienetwerk. Bij uitval van stroom en telefoon wordt gebruik gemaakt van het portofoon- en 27mc netwerk.

We hebben met de aanwezige groep mensen een interview met Frédéric Vidal bekeken waarin hij uitgebreid ingaat op de ins en outs van Solaris:

Daarna heeft Peter, die in Zutphen met een drietal mensen al gestart is met een Solariscel nadere toelichting gegeven en konden hem vragen worden gesteld. (Hij ontvangt ook de BB-nieuwsbrief en had gelezen dat Solaris ter sprake zou komen, vandaar dat hij er was, heel fijn!)

Opgemerkt werd dat we met Bewust Brummen toch al veel doen wat hier op lijkt. In de Telegramgroep worden hulpvragen gesteld en beantwoord. Ook buiten deze Telegramgroep gebeurt er al het een en ander. Zo werd het voorbeeld genoemd van een mooie samenwerkingsactie binnen Cellenrijk: op een vraag van een van de bewoners die een betonnen vloer uit zijn schuur wilde breken kwam een groep van vijf buurtgenoten te hulp en was deze fikse klus binnen een dag geklaard.

Waarom dan nog een extra netwerk creëren?
De structuur van Solaris is zo dat het prima samengaat met en binnen andere netwerken. De opzet maakt het mogelijk hulp gestructureerd en minder ad hoc aan te bieden. De cellenstructuur met de onderlinge verbindingen maakt het mogelijk snel hulp te kunnen bieden en stimuleert de intermenselijke verbinding. Bovendien blijft het functioneren als de (digitale) internetverbinding uitvalt en kan er tijdig ingespeeld worden op eventuele tekorten op basale voedingsmiddelen.

De opzet van drie contactpersonen binnen een cel die hulpzoekenden en hulpbiedenden met elkaar verbindt draagt eraan bij dat het egobelang er tussenuit wordt gehaald

Notabene: Solaris is geen overlevingsnetwerk. Het is een netwerk om anders te leven met elkaar. Dit vraagt van ons een hele andere manier van leven en omgaan met elkaar en we mogen zeker de tijd nemen om daar in te groeien en onze manier van denken en handelen om te vormen.

Solaris: een praktijkvoorbeeld:
Als morgen iemand ergens een been breekt, wat doen we dan?
– Neem contact op met de contactpersoon van de celdatabase (de regionale verbinder)
– Diegene kijkt meteen in de lokale map met inschrijfformulieren of er iemand is die de kennis en middelen heeft om de persoon te helpen.
– Als dat niet zo is neemt hij meteen contact op met de naburige cellen die dan ook in hun gegevens kijken.
-En zo gaat dat verder totdat de juiste hulp en middelen gevonden wordt.

In de praktijk blijkt dat er snel een reactie komt, want er zijn overal veel middelen. De hulp is er vaak sneller dan dat een ambulance er ter plaatse is, vooral op het platteland.

We gaan kijken hoe en of Solaris binnen de groep van Bewust Brummen kan worden ingepast. Voorop staat dat eenieder vrij is om te bepalen of en wanneer hij/zij zich wil aansluiten bij een dergelijk initiatief. Daar is binnen de groep geen consensus over nodig, dit bepaalt ieder voor zich, is daarin volkomen autonoom. Autonomie is naast de onderlinge verbinding een belangrijk gegeven binnen Solaris.

Wordt vervolgd

Elise

Dit is een verslag van Elise over Solaris tijdens een bijeenkomst van Bewust Brummen in juli 2023

Link naar website Solaris Nederland (waar je ook het filmpje van Frédéric Vidal kunt bekijken): https://www.solaris-nederland.nl/ Heb je interesse in de Solaris Zutphen groep? Stuur dan een mail naar: solaris.zutphen@proton.me

Plaats een reactie