De stille tocht gaat door! Maar waarom eigenlijk?

Misschien weet u dat elke dinsdagavond een klein groepje mensen een stille tocht maakt door de binnenstad van Zutphen. De reden daarvoor? Een stil protest tegen de corona maatregelen, die we disproportioneel vonden dan wel contraproductief, omdat ze meer schade aanrichten dan het virus zelf.
De Corona maatregelen zijn nu ingetrokken. Daar zijn we blij mee, maar we maken ons nog steeds grote zorgen over wat er de afgelopen 2 jaar blijvend is veranderd en wat ons mogelijk nog te wachten staat. Een voorbeeld? Onlangs heeft onze overheid een Europese overeenkomst ondertekenend waarmee Nederland aangeeft akkoord te gaan met verplichte vaccinatie voor alle inwoners. De dwang tot vaccineren komt op die manier via een achterdeur weer in beeld (media hebben er immers geen aandacht aan gegeven), en nu in veel sterkere mate, omdat de Nederlandse volksvertegenwoordiging geheel buitenspel is gezet. Een dergelijke handelswijze van de overheid was een aantal jaren geleden ondenkbaar.

 

Informatie

De afgelopen twee jaar is er qua informatievoorziening iets opmerkelijks gebeurd. De reguliere media hebben zich in verregaande mate tot spreekbuis van de overheid ontwikkeld, terwijl tegelijkertijd in de alternatieve media een informatie explosie heeft plaatsgevonden. Zo is bijvoorbeeld het aantal klokkenluiders die zich uit hebben gesproken enorm toegenomen. Dat kan je opvatten als een devaluatie van informatie (veel kaf, weinig koren), maar het zou ook kunnen betekenen dat door wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd veel mensen zich genoodzaakt voelen de misstanden die zij ervaren aan het licht te brengen. Ik zal hier een aantal dingen vermelden die Leslie Manookian, investeringsbankier, noemt in een gesprek met Reiner Fuellmich, rechter internationaal recht. Leslie Manookian heeft oa gewerkt bij Goldman Sachs, een van de meest prestigieuze financiële instellingen ter wereld. Zij maakte carrière op het hoogste financiële niveau, maar is gestopt vanwege het gebrek aan moreel besef en de corruptie die ze daar tegenkwam. Het interview vindt u onder dit bericht.

 

Instorting financieel-economisch systeem

Zij begint met een stevig statement: De coronacrisis had weinig met gezondheid te maken, maar was een onderdeel van een proces om het financieel-economisch systeem te laten instorten. En dat op zo’n wijze, dat diegenen die op dit moment de controle hebben die controle ook kunnen behouden. Het gaat dus om macht, geld en controle, en niet om volksgezondheid. Volgens haar was de coronacrisis een direct gevolg van een crisis in de financiële wereld. Na de crisis van 2008, waarbij enkele banken omvielen en andere banken met belastinggeld werden gered van de ondergang, bleef de financiële situatie precair. Dat bleek oa uit het feit dat de rente daalde tot nul en in sommige gevallen zelfs negatief werd. Dat gegeven én de torenhoge staatsschulden bracht de pensioenfondsen in enorme problemen, omdat zij een rentestand van 7 á 8 % nodig hebben om aan hun uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen. Toen in september 2019 de Amerikaanse banken niet meer bereid waren om bij te springen was een nieuwe financiële crisis een feit: met een tekort van 44 biljoen (1 biljoen is 1000 miljard) kunnen de Europese pensioenfondsen binnenkort niet meer aan hun uitkeringsverplichtingen voldoen. Leslie Manookian stelt dan de vraag wat er zou gebeuren wanneer miljoenen Europeanen zich realiseren dat hun gespaarde vermogen in rook is opgegaan. Niet moeilijk om je voor te stellen dat dat tot een enorme maatschappelijke opstand gaat leiden, waarbij het financiële establishment het zwaar te verduren krijgt. Zij beweert dat de coronacrisis werd ingezet om die crisis aan het zicht te onttrekken, wat het belang van onderzoek naar hoe het virus is ontstaan maar weer eens onderstreept. De bevolking zal deze crisis (en de crisissen die nog zullen volgen) als de oorzaak zien van de afbraak van de economie, waarna men makkelijker geneigd zal zijn de zelfstandigheid op te geven bijv door het accepteren van een universeel basis inkomen, door invoering van een digitaal betaalsysteem die controle op alle transacties mogelijk maakt en door het kwijtschelden van schulden (zoals een hypotheek) in ruil voor het afstand doen van eigendom.

 

Medical Complex Control

Een ander aspect dat ze noemt is de ‘Medical Complex Control’. Daar bedoelt ze de pharmaindustrie mee, maar ook enorm invloedrijke private organisaties, zoals de Bill Gates Foundation, de Rockefeller Foundation en de Open Society Foundation van George Soros. Deze organisaties doneren elk jaar miljoenen aan universiteiten, onderzoekinstellingen en vakbladen. Voor Leslie Manookian is het zonneklaar dat die financiële injecties niet zonder gevolgen zijn, van een objectieve, de bevolking dienende gezondheidszorg is geen sprake meer. Zo investeert de pharma industrie wereldwijd jaarlijks 35 miljard in de media. Daarmee is de pharma industrie de belangrijkste ‘stakeholder’ (om een woord van Klaus Swab te gebruiken) van de media. De Medical Complex Control staat voor een groep uiterst rijke mensen die op het gebied van medicijnproductie en onderzoek, publicaties, nieuwsvoorziening, politiek en financiën de dienst uitmaken. Een machtsblok dat buiten de parlementaire democratie om de belangrijke beslissingen neemt, en die nu, vanwege de financiële crisis zoals die sinds september 2019 aan de orde is, vergaande maatregelen neemt om haar macht te behouden

 

Klokkenluidster

Ik kan me voorstellen dat u denkt: dit gaat te ver, dit kan gewoon niet waar zijn. Dat kan ik goed begrijpen, want het is inderdaad bijna onvoorstelbaar! Maar denkt u zich eens in wat voor een klokkenluider als deze Leslie Manookian de mogelijke gevolgen zijn. Ze loopt door het verhaal dat ze vertelt een groot persoonlijk en beroepsmatig risico! Daarnaast maakt haar analyse veel zaken begrijpelijk. Neem het gegeven dat vanuit de Europese Unie wordt aangestuurd op een corona paspoort, waar de Nederlandse overheid overigens al voor heeft getekend. Los van het feit dat we daar niets over horen in de media, is het natuurlijk uiterst merkwaardig dat op dit moment, nu duidelijk is dat corona is gedegradeerd tot een ziekte die vergelijkbaar is met de griep en dat de besmettelijkheid van het virus door vaccinatie niet verminderd, een dergelijk besluit wordt genomen. Waarbij ook nog eens het Nederlands parlement buiten spel wordt gezet! Als je onbevangen naar de ontwikkelingen kijkt moet je toch vaststellen dat er zaken echt niet kloppen!

Beste mensen, tot hier een paar redenen waarom de stille tocht nog steeds doorgaat. Het is wat langer geworden dan ik van plan was. Dat komt doordat ik graag een pleidooi houd voor deze Leslie Manookian, een dappere vrouw voor wie het leven na haar ontboezeming zeker niet makkelijker zal zijn geworden.

Voor als u een keer mee wilt lopen: we verzamelen elke dinsdag avond om 19.00 u links van de ingang van AH XL, bij de viszaak. (Zie ook onze agenda)

 

Plaats een reactie