Nieuwe Germaanse Geneeskunde

De Nieuwe Germaanse Geneeskunde (NGG) is een helingsmethode die door dr. Ryke Geert Hamer in de jaren 80 is ontwikkeld en gestandaardiseerd.
Zijn zogenaamde ‘zinvolle biologische programma’s’, ofwel de Hamerse Haarden, waren en zijn belangrijke onderdelen van de behandelingen van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde.
Door erachter te komen waarom er celtoename of celafname in ons lichaam gecreëerd is, kan men inzicht krijgen in het achterliggende, onderbewuste programma van de ziekte. Men kan vervolgens vrij nauwkeurig nagaan wanneer dat programma ontstaan is en vervolgens kan men het programma herstellen of verwijderen.
De neurologische verbinding kan worden hersteld en de ziekte kan verdwijnen daar ze niet meer nodig is.

De ontdekking en het ontstaan van een Hamerse Haard (HH).

De ontdekker van de Hamerse haarden en de 5 biologische natuurwetten was Dr. Ryke Geert Hamer, een Duitse arts die ook theologie en natuurkunde had gestudeerd. Hij werkte als arts/internist in verschillende universitaire ziekenhuizen en was ook betrokken bij kanker- en psychiatrische patiënten.

Op 18 augustus 1978 vond een tragedie plaats in het leven van dr. Hamer. Zijn zoon Dirk werd tijdens een vakantie door een dronken man per ongeluk neergeschoten. Het schot trof hem in zijn slaap, hij begon zwaar te bloeden en het duurde wel 2 uur voordat hulp ter plaatse was. Na 111 dagen voor zijn leven te hebben gevochten en 19 operaties verder overleed Dirk in de armen van zijn vader.

In het voorjaar van 1979 werd bij dr. Hamer teelbalkanker geconstateerd. Hij leidde echter altijd een gezond leven en was daarvoor nooit ziek. Daarom vermoedde dr. Hamer dat het dramatische en onverwachte verlies van zijn zoon dit kankerproces op gang had gebracht. Dit proces was nog nooit eerder als zodanig waargenomen. Ter nagedachtenis aan zijn zoon noemde Dr. Hamer deze onverwachte emotionele shockbeleving een DHS: Dirk Hamer Syndroom.
Hij deed een wereld veranderende ontdekking!

Dr. Hamer ontdekte dat elke ziekte met een ernstige emotionele shock begint, die mensen onverwacht treft. Op het moment van de onverwachte shockbeleving slaat het conflict in de hersenen in, op een vooraf bepaalde locatie. Deze inslag veroorzaakt op die plek een breuk tussen de zenuwverbindingen. De plek van die breuk noemen we de Hamerse Haard (HH). Als het conflict ernstig genoeg is, is de Hamerse Haard te zien op CT-beelden in de vorm van een schietschijfconfiguratie. Dit kun je vergelijken met de ringen die ontstaan als je een steen in rustig water gooit. De hersencellen die getroffen worden door de inslag geven signalen af aan de bijbehorende orgaancellen. Die signalen veroorzaken daar celtoename (tumorgroei), celafname (bijv. gaatjes in de botten of tanden) of verlies van lichaamsfunctie (bijv verlammingsverschijnselen).
Dr. Hamer noemde zijn ontdekking ‘De vijf biologische natuurwetten van de Nieuwe Medicina’.

De dood van zijn zoon Dirk en zijn eigen kankerproces leidden Dr. Hamer naar een bijzonder onderzoek. Hij begon de geschiedenis van ‘zijn’ kankerpatiënten te onderzoeken, en ontdekte dat ook deze patiënten een ernstige emotionele shock hadden beleefd, voordat de kanker werd vastgesteld. Zonder uitzondering, zoals bij hemzelf het geval was. Hij ontdekte ook dat het type ziekte overeenkwam met de emotionele inhoud van de shockervaring. Het zag ernaar uit dat bij elke ziekte de emotionele inhoud de gemeenschappelijke deler was.
Dr. Hamer wierp zich vervolgens met groot enthousiasme op zijn onderzoek.

De 5 biologische natuurwetten die dr. Hamer heeft ontdekt, leren ons dat ons lichaam heel intelligent is en oplossingsgericht. Ze geven ons het inzicht dat het lichaam een groot zelfgenezend vermogen heeft. Dit lichaam doet niet zomaar wat, het weet precies hoe het ons het beste in leven kan houden.
Wanneer er een conflict is, zal de aard van het conflict ons wijzen naar de plaats van de HH in de hersenen en naar het orgaan waarin het gerelateerde ziekteproces plaats vindt of zal vinden. Alle ziekteprocessen verlopen daarbij gelijktijdig (synchroon) op 3 niveaus: de psyche, de hersenen (thymus) en het orgaan. Ze kunnen dus altijd op verschillende niveaus worden gediagnosticeerd, behandeld en gecontroleerd.
Verder zal het duidelijk zijn, dat hoe sneller het onderliggende conflict wordt gevonden en hoe kleiner het is, hoe sneller en beter iemand geholpen kan worden.

Zo geeft de Nieuwe Germaanse Geneeskunde ons nieuwe inzichten in het functioneren van ons lichaam en onze geest en ook een nieuwe manier om energiesystemen te bekijken. Met nieuwe gereedschappen om onze ‘ziektes’ en klachten tegemoet te treden!

 

 

Plaats een reactie