Dagboek van een ongevaccineerde II

Als we iets willen begrijpen en er een juist oordeel over willen vormen is het vanzelfsprekend dat we ons breed oriënteren. Zo gaat de wetenschap in ieder geval te werk: alle aspecten die mogelijk van belang zijn mee wegen en een oordeel eerst nog even uitstellen.

Onze overheid beroept zich erop dat het corona beleid gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. Overheid en wetenschap spreken zogezegd met één mond. En pers en televisie volgen die lijn, omdat ze het als hun opdracht zien om die lijn te steunen. Maar als die inzichten nu eens helemaal niet zo wetenschappelijk zijn als ze lijken?

Dhr De Jonge liet ons al in een zeer vroeg stadium weten dat het vaccin het enige redmiddel was. Daar hebben heel wat mensen zich toen over verbaasd, omdat het op dat moment zeer de vraag was of er überhaupt een werkzaam vaccin zou kunnen worden ontwikkeld. Maar inderdaad, het vaccin kwam er. Israël liep in de vaccinatie campagne voorop, op dit moment is 90% van de bevolking al enige tijd gevaccineerd. Maar wat meldde een van de televisiestations in dat land? Van de mensen die met ernstige corona verschijnselen in het ziekenhuis liggen was 90 % volledig gevaccineerd! Wat betekent dat het vaccin geen bescherming meer biedt. Wel even schrikken, dat het vaccin zo snel zijn werkzaamheid verliest. Maar heeft u daar dhr De Jonge al over gehoord? Of de pers? Ik heb in ieder geval niet veel gemerkt van iets wat op een heroverweging van het beleid leek.

Enige weken geleden publiceerde het Public Health England (PHE), dat deel uitmaakt van het Britse ministerie van Volksgezondheid, een document waaruit blijkt dat dubbel gevaccineerde mensen die positief testen op de Deltavariant meer dan vier keer zoveel kans hebben om te sterven als ongevaccineerde mensen die positief testen. Schokkend nieuws, vindt u niet? Het merkwaardige is dat dit nieuws (dat al meer dan anderhalve maand bekend is) niet naar buiten komt: de pers besteed er geen aandacht aan en de overheden zien er geen aanleiding in om hun beleid te herzien. En bovendien: dát gevaccineerden 4 maal zo veel kans maken om te sterven is wetenschappelijk te verklaren. De door vaccinatie gevormde antilichamen verzwakken de infectie niet, maar versterken die juist:

“Het zijn de door het virus geproduceerde antilichamen die een infectie kunnen verergeren. Dit heet Antilichaam Afhankelijke Versterking. Dit betekent dat antilichamen een bepaalde infectie bevorderen. De antilichamen hechten zich aan het virus en drijven het virus aan. Het is duidelijk dat de nieuwe varianten worden geproduceerd door antilichaam-gemedieerde selectie en het gevolg zijn van vaccinatie,” zegt Luc Montagnier, Frans viroloog en Nobelprijswinnaar.

Het Franse Nationale Agentschap voor de Veiligheid van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANSM) waarschuwt in een verslag dat begin september werd gepubliceerd voor verschillende bijwerkingen van vaccinatie: sterfte in de baarmoeder en spontane miskramen bij zwangere vrouwen. Ook werd vastgesteld dat de leeftijdsgroepen die de meeste bijwerkingen ondervinden, zowel ernstige als niet-ernstige, jonger zijn dan 65-70 jaar, d.w.z. de bevolkingsgroepen die de minste kans hebben om aan covid te overlijden. Vooral de 30- tot 49-jarigen worden getroffen door deze post-vaccinatie gebeurtenissen. Ook hier weer hetzelfde beeld: de waarschuwingen worden niet aan het publiek gecommuniceerd, noch door de autoriteiten, noch door de mainstream media.

Maar misschien leeft u nog in de veronderstelling dat de ernst van de corona pandemie ons geen andere keus laat dan voor vaccinatie te kiezen?
In Noorwegen is onlangs besloten de ziekte te behandelen als alle andere aandoeningen van de luchtwegen, zoals griep of het verkoudheidsvirus, omdat zij volgens het Noorse Instituut voor Volksgezondheid (FHI) niet gevaarlijker is dan deze. Het instituut gaat er vanuit dat de pandemie niet voorbij is, maar dat zij een nieuwe fase is ingegaan. Door de mutaties van het Coronavirus is het weliswaar besmettelijker maar ook minder gevaarlijk geworden. Iets dat goed bekend is. Virussen ontwikkelen zich, op enkele uitzonderingen na, op zuiver evolutionaire gronden in de richting van besmettelijker maar tegelijk minder dodelijk.

Een van degenen die eind 2020 hebben aangetoond dat het coronavirus vergelijkbaar is met andere aandoeningen van de luchtwegen is John Ioannidis, hoogleraar geneeskunde en hoogleraar epidemiologie en volksgezondheid aan de Stanford University. Deze zeer hoog aangeschreven medicus en onderzoeker gaf onlangs een beschrijving van het karakter van de crisis waar we nu in zitten:

“Scepticisme helpt wetenschappers om objectief te blijven bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en research. Het dwingt hen om beweringen (hun eigen en die van anderen) te onderzoeken om er zeker van te zijn dat er voldoende bewijs is om die beweringen te staven.

Tijdens de pandemie is scepticisme beschouwd als de vijand en zijn sceptici bestempeld als samenzweringstheoretici. Tegenstanders werden bedreigd, geschoffeerd en geïntimideerd door campagnes in de social media en door lasterverhalen in de mainstream media. Uitspraken werden verdraaid, Wikipedia- pagina’s werden gevandaliseerd. Reputaties werden systematisch verwoest en vernietigd. Veel briljante wetenschappers werden aangevallen en kregen bedreigingen tijdens de pandemie, bedoeld om hen en hun gezinnen het leven zuur te maken.

Scepticisme werd gezien als een bedreiging voor de volksgezondheid. Er was een botsing tussen twee denkrichtingen, autoritaire volksgezondheid versus wetenschap – en de wetenschap verloor.

Big Tech bedrijven ontwikkelden krachtige censuurmechanismen die de informatie op hun platforms scheef trokken. Consultants die miljoenen dollars verdienden bij bedrijven en overheden kregen prestigieuze posities, macht en publieke lof, terwijl wetenschappers die pro bono werkten maar de dominante verhalen in twijfel durfden te trekken werden besmeurd.”

Wat mij betreft een heldere analyse van wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Een heldere maar ook een verschrikkelijke analyse! Want het betekent dat we als samenleving in korte tijd een verandering hebben ondergaan die bijna niet te bevatten is.

Het is niet moeilijk om je voor te stellen wat de toekomst gaat brengen. Covid is een seizoensgebonden aandoening die in de zomer bijna niet voorkomt, dat is ondertussen duidelijk geworden. Wat ook duidelijk is geworden is dat covid niet is uit te roeien maar ons altijd zal blijven vergezellen. Het ligt dus voor de hand dat binnenkort het aantal zieken weer zal toenemen. De reactie vanuit de overheid daarop is ook voorspelbaar: lockdowns, meer nadruk op vaccinatie om het virus voorgoed ‘de kop in te drukken’, en nog meer beperkende maatregelen tav ongevaccineerden, die de schuld zal worden gegeven van deze toename van zieken en besmettingen.

Ik hoop dat u na lezing van het voorgaande begrijpt dat een dergelijk scenario niets met wetenschap te maken heeft, maar dat het voortkomt uit een uiterst merkwaardig beleid van de overheid. Hoe ga ik daar als burger mee om? Ik kan me bij dit beleid neerleggen, omdat ik als enkeling dit beleid toch niet kan veranderen. Maar ik kan me ook realiseren dat de situatie zo ernstig is dat ik zelf in beweging moet komen!

Twee voorbeelden die de ernst van de situatie waarin we nu verkeren aantonen. Eerst de studie van het MIT (Massachusetts Institute of Technology), een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld. De auteurs geven een lijst van mogelijke risico’s die de gevaccineerden te wachten staan. Een beangstigende lijst, vooral wat betreft de waarschijnlijke neveneffecten op de lange termijn. De onderzoekers hebben zich verdiept in wat bekend is in de literatuur over bijwerkingen en gevolgen van de verschillende stoffen die in de vaccins zitten. Let wel, dit zijn geen complotdenkers maar zeer bekwame wetenschappers!

En als laatste het rapport van Vladimir Zelenko. Zelenko kwam begin vorig jaar in het nieuws omdat hij een succesvolle behandeling op basis van bestaande medicijnen tegen covid had ontwikkeld. Hij zag zijn behandeling als een goede oplossing zolang er nog geen vaccin tegen covid-19 was ontwikkeld. Zelenko was op dat moment dus geen ‘antivaxxer’ of ‘complotdenker’.Vervolgens werd hij zwaar bekritiseerd door de mainstream media in Amerika vanwege de door hem ontwikkelde behandeling. Want alleen het vaccin kon redding brengen, al het andere was kwakzalverij, of er nu levens mee gered werden of niet! Zelenko richtte zijn onderzoek vervolgens op de manier waarop het medisch establisment te werk gaat. Gevolg was dat zijn aanvankelijk vertrouwen in het vaccin omsloeg in scepsis. Scepsis die er voor zorgde dat hij de gevolgen van vaccinatie zo helder mogelijk in kaart heeft gebracht. De resultaten zijn dermate schokkend dat iedereen zich er van op de hoogte zou moeten stellen.

U kunt het rapport van hem op frontnieuws.nl bekijken. Daar vindt u ook de andere informatie die ik voor dit artikel heb gebruikt. Frontnieuws.nl is een website die in de berichtgeving altijd de bronnen vermeldt waar ze zich op baseert.

Met hartelijke groet van een bezorgde Zutphenaar,
Johannes Treuren

Plaats een reactie