Moestuin cursus

Datum/Tijd
Datum: 10 februari 2023 - 13 mei 2023
Tijd: Hele dag

Locatie
Hommelhoeve
Hommelstraat 1
7399 RK, Empe


MOESTUIN CURSUS

Zelfvoorzienend in groente?
Wil je in je eigen tuin aan de slag en ben je op zoek naar handvatten en praktische aanwijzingen? Wil je meer leren over jaarrond en uit eigen tuin kunnen eten?
Deze moestuincursus biedt inzichten uit de biologische en biologisch-dynamische landbouw en oefening in praktische vaardigheden die nodig zijn om je eigen groente te verbouwen.
De cursus vindt plaats op ‘De Hommelhoeve’, een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf met grote moestuin/zelfoogsttuin in Empe.

Zie www.dehommelhoeve.nl

De cursus omvat vier maal een theorieavond op vrijdag en aansluitend een praktijkochtend op zaterdagmorgen. De ervaring leert dat door het te doen er nog meer vragen opkomen die meteen beantwoord kunnen worden.
De verschillende onderdelen kunnen ook los gevolgd worden.

Data en onderwerpen 2023:

1) 10 en 11 februari: Bodem en Bemesting
2) 17 en 18 maart: Teeltplan en Vruchtwisseling
3) 14 en 15 april: Gewassen in het Jaarverloop
4) 12 en 13 mei: Oogsten en Bewaren

De cursus wordt gegeven door Jan Weijsenfeld van het Groene Weten, een zeer ervaren tuinder in de biologische-dynamische landbouw. Zie: www.hetgroeneweten.nl

Plaats:
De Hommelhoeve,
Hommelstraat 1, 7399 RK Empe

Tijden:
Vrijdagen: 19.30 – 22.00, inloop 19.00 uur
Zaterdagen: 9.30 – 12.30, inloop 9.00 uur

Info en opgave bij Jasmijn via: info@dehommelhoeve.nl

Kosten: € 375,- inclusief koffie, thee en lekkers.

Indien nodig is reductie mogelijk in overleg.
Ieder onderdeel, van een vrijdagavond+ zaterdagochtend, is los te volgen voor € 99,-
Er zijn overnachtingsmogelijkheden van vrijdag op zaterdag, in overleg.

 

 

← ← ← Terug naar alle evenementen